Arkitektur.
Ett arkitektkontor utöver det vanliga som tänjer på gränserna med fokus på
hållbarhet och varje byggnads behov

Scharc Arkitektur

"För oss står projektet alltid i centrum för det vi gör. Tillsammans med alla inblandade konsulter, entreprenörer, ägare och användare strävar vi efter det bästa slutresultatet, med hänsyn till tid, kostnader och största möjliga värde ur ett livscykel-, användar- och ägarperspektiv."

Sven Staiger, VD Scharc Group

Inom Scharc Architecture fokuserar vi på att utveckla kostnadseffektiv och högkvalitativ arkitektur som tillfredsställer våra kunders krav. Scharc kontrollerar hela projektet från analys, genom planeringsprocessen till den färdiga konstruktionen. Alla projekt utvecklas med hjälp av byggnadsinformationsmodeller (BIM).

Under de senaste två decennierna har Scharc framgångsrikt arbetat med över 200 olika projekt som har haft ett brett spektrum från stadsdesign och bostadsprojekt, över idrottsanläggningar till kommersiella och industriella områden.

Några exempel är infrastrukturprojekt som tunnelbanedepåerna "Norsborgsdepån" och "Högdalsdepån" för NCC och SL, industriprojekt som kombiterminalen "Årsta" och skolor som "Brunnsängsskolan" i Södertälje, över 10 skolor och idrottshallar i Nacka som en del av "Nacka Strategisk Partnering".

Building Information Technology.
‍Bygga
framtiden med AI, BIM och digitala tvillingar - att förnya byggbranschen för en hållbar morgondag!

BuildingCloud Plattform

Building Information Cloud grundades för att förverkliga vår vision att föra in byggbranschen i den digitala tidsåldern, industri 4.0. Vårt uppdrag är att utveckla BIM, Building Information Model, till BIC, Building Information Cloud, för att inte bara fokusera på en byggnads design, konstruktion och drift, utan också på hur människor, processer och system kopplas samman och interagerar under alla byggnadsfaser.

Scharc Technology har i över 10 år arbetat med att utveckla informations- och kommunikationsverktyg baserade på digitala tvillingar.‍

Redan från början av projektet bygger vi upp BIM-modeller att arbeta med. Med den här metoden kan vi visualisera hela projektet på ett realistiskt sätt och även göra solida beräkningar av de byggmoduler och material som krävs. Tillsammans med våra partners arbetar vi med energistudier och kostnadsanalyser i de tidiga skedena av ett projekt. Vi skapar digitala tvillingar baserade på BIM (Building Information Model, BIM) som omfattar verklighetsbaserade data och objekt och som är kopplade till sensorer och arbetsprocesser.

För att dela med oss av vår kunskap och eftersom vi förstår att vi bara kan driva vår bransch framåt tillsammans, skapade vi plattformen BuildingCloud som vi alla kan använda tillsammans för en mer hållbar design- och byggprocess, som fokuserar på byggnaden under hela dess livstid.

Upplev framtiden.
Virtuell, analytisk och databaserad med
BIM-bedömningskoncept och tester baserade på användarnas efterfrågan

Provköra byggnader innan de byggs.

BuildingExperience är en service som gör det möjligt för designteam, byggföretag, ägare och användare att uppleva byggnader som om de redan vore byggda. Informationen kommer direkt från BIM-designverktyg. Besök och gå igenom utrymmen och inspektera designen ur ett användarperspektiv. Granska och testa flera alternativ för att identifiera och lösa potentiella problem genom att samarbeta på projekt i realtid via webbläsarstreaming.

Genom att uppleva den framtida byggnaden i en realistisk virtuell miljö kan alla delta i designprocessen, oavsett förkunskaper. Det bidrar till att skapa en gemensam målsättning med tydliga mål för att ställa rätt förväntningar från början och säkerställa att alla vet hur byggnaden kommer att se ut. Det sparar tid och pengar genom att minska risken för sena ändringar och designfel. Samarbeta och utvärdera olika designkoncept redan från början. Börja med hur byggnaden passar in i grannskapet med hjälp av enkla kuber, följt av fasadvariationer med olika fönsterarrangemang och arkitektens förinställda material och färger. Inredningsdesignen kan testas med förinställda variationer som ändrar väggfärger, golv, belysning och möbler.

Hur bidrar användningen av den senaste tekniken, inklusive BIM, digitala tvillingar och AI, till framgången för ett arkitektkontor?

Ett arkitektkontor som använder den senaste tekniken, inklusive BIM (Building Information Modeling) och digitala tvillingar, kan erbjuda flera fördelar som kan leda till ökad framgång.

För det första kan användningen av BIM och digitala tvillingar förbättra noggrannheten och effektiviteten i designprocessen, vilket gör det möjligt för arkitekter att skapa mer detaljerade och exakta mönster med färre fel och utelämnanden. För det andra gör BIM och digitala tvillingar det möjligt för arkitekter att simulera olika scenarier och utvärdera designalternativ i realtid, vilket gör att de kan identifiera potentiella problem innan byggnationen påbörjas. Detta kan bidra till att minska riskerna, minimera projektförseningarna och säkerställa att slutprodukten ligger i linje med kundens vision och mål.


Slutligen kan användningen av BIM och digitala tvillingar bidra till att förbättra samarbetet mellan intressenter, inklusive arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och ägare. Genom att tillhandahålla en gemensam digital plattform för kommunikation och datadelning kan BIM och digitala tvillingar bidra till att förbättra effektiviteten, minska missförstånd och säkerställa att alla arbetar mot samma mål.

Sammantaget kan ett arkitektkontor som använder den senaste tekniken och BIM och digitala tvillingar erbjuda överlägsna services till sina kunder, vilket leder till ökad framgång, förbättrade projektresultat och ökad kundnöjdhet.