Integritetspolicy.

Vår integritetspolicy är viktig för dig som besökare på vår webbplats eftersom den talar om hur webbplatsen samlar in, använder och skyddar din personliga information.

Integritetspolicyn hjälper dig att förstå vilken information webbplatsen kommer att få tillgång till och hur den kommer att användas.

Vår integritetspolicy är till för att ge dig sinnesro och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du använder webbplatsen.

Integritetspolicy